دافران شایان دیزل به نمایشگاه خودرو مشهد می آید

شایان دیزل؛ یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خصوصی خودروهای تجاری ایران پس از حضور در نمایشگاه تهران، اصفهان و شیراز برنامه حضوری قدرتمند در نمایشگاه خودرو مشهد را دارد.

9 تا 12 شهریورماه جاری برگزار خواهد شد؛ بیست و دومین نمایشگاه بین المللی خودرو مشهد

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی خودرو مشهد از 9 تا 12 شهریورماه جاری در محل دائمی نمایشگاه های شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد.

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی خودرو مشهد

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی خودرو مشهد از ۹ تا ۱۲ شهریورماه جاری در محل دائمی نمایشگاه های شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد.