ارائه خدمات مشاوره و اجرای پروژه های بازاریابی و توسعه تجاری در بازارهای صادراتی برای کسب و کارهای بزرگ و ارائه خدمات برندینگ و توسعه بازار به شرکت های خارجی با تمرکز بر برنامه های نمایشگاهی، عمده فعالیت سال های ابتدایی شرکت بوده است.

با توجه به عدم برگزاری نمایشگاه های خودرو در کشور طی بیش از 13 سال، شرکت هرمس با برگزاری اولین دوره نمایشگاه خودرو تهران در سال 1395 فعالیت های برگزاری نمایشگاه های بین المللی خود را آغاز نمود.
تا به امروز شرکت هرمس در سه مرکز نمایشگاهی:
1- شرکت سهامی نمایشگاه های جمهوری  اسلامی ایران
(مرکز دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران)
2- شرکت نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب
3- شرکت نمایشگاه های بین المللی مشهد
نمایشگاه های خودرو، قطعات خودرو، فرانچایز و توسعه کسب و کار، اسب و حیوانات همزیست را برگزار نموده است .
همچنین همایش های بین المللی صنعت خودرو ایران و تهران هوشمند در برج میلاد تهران در سال های مختلف توسط این شرکت برگزار گردیده است.